ECN: Verbetert projectaanpak & krijgt meer grip op resources

ECN is een internationale topspeler op het gebied van energie-innovatie. Met ongeveer 500 medewerkers, werkzaam op locaties in Petten, Amsterdam, Eindhoven, Brussel en China, doet men onderzoek op het gebied van energie, biomassa, afval, energiebesparing en het milieu. Hiermee levert men een enorme bijdrage aan innovatieve oplossingen die een enorme impact hebben op ons dagelijks leven.

Met meer dan 800 projecten per jaar wilde men meer uniformiteit in de projectaanpak en toewerken naar een uniform proces voor resourcemanagement. Bovendien diende het nieuwe systeem nauw samen te werken met SAP. Het doel was om resourcemanagement op een efficiënte wijze uit te rollen en managers te voorzien van goede stuurinformatie over de projecten heen. ECN wilde dat de "juist mensen" aan de "juiste projecten" werkte.

De gewenste oplossing werd gevonden in Microsoft Project samen met een third-party oplossing genaamd; PSLink. Deze gecertificeerde SAP oplossing zorgt voor een veilige en betrouwbare interface tussen SAP en Microsoft Project.

“Nu we één bron van de waarheid hebben is een efficiëntere projectvoering mogelijk en zijn knelpunten in de resourceplanning sneller opgelost.”

Laurens Hoekstra Project Manager ECN

De bereikte voordelen

Inmiddels werken alle afdelingen conform de nieuwe werkwijze en ervaren zij de volgende voordelen:

  • Eén bron van de waarheid, waardoor sneller inzicht.
  • De oude Excel sheets waren erg foutgevoelig en brachten een aanzienlijke administratieve last met zich mee.
  • Meer structuur in de projectaanpak, waardoor de kwaliteit van de projecten toeneemt.
  • De processen zijn minder arbeidsintensief dan voorheen.

Daarnaast is er door de geavanceerde interface tussen SAP en Project, gedetailleerder en sneller inzicht gekomen met betrekking tot de daadwerkelijk voortgang en realisatie van de projecten. Hierdoor kan men betere en snellere besluiten nemen over het projectportfolio.

Eén bron van de waarheid voor meer efficiency

Er is één manier van werken opgesteld voor projecten binnen ECN. "Hierdoor kunnen we betere afspraken maken over de resources en het projectmanagement verder professionaliseren, met als resultaat dat we minder escalaties hebben en meer projecten succesvol kunnen uitvoeren," concludeert Laurens Hoekstra. "Al met al een geweldig resultaat."

Gerelateerde cases

Case

GVB Amsterdam

Het GVB Amsterdam heeft te maken met het dagelijks onderhoud aan voertuigen. Om de grip op de projecten te verstevigen, is het bedrijf onlangs overgestapt op Project Online.

Bekijk pagina
Case

Public Support: van Google naar Office 365

Public Support is het enige, landelijke detacherings-bureau dat zich heeft gespecialiseerd in secretariële ondersteuning voor de overheid. Onlangs zijn zij over gegaan van Google naar Office 365.

Bekijk pagina