We leven in een wereld die dankzij technologie steeds sneller verandert, die daarmee ook steeds opener wordt en waarbij de concurrentie alsmaar toeneemt!

Wil je succesvol blijven dan zul je strategische keuzes moeten maken! Uiteraard doe je dit het liefst op basis van actuele en betrouwbare informatie.

Portfoliomanagement: de juiste initiatieven selecteren

Om als organisatie succesvol te blijven moet je dus continu vernieuwen en innoveren. Doen wat je al jaren deed is nog maar heel beperkt houdbaar! Een organisatie moet continu bezig zijn met haar strategische ambitie. In welke markten wil ik actief zijn, hoe ziet ons product- of dienstenportfolio eruit en hoe kunnen we bestaande diensten verbeteren en vernieuwen. En het liefst willen we ook nog echte innovaties teweeg brengen, waarmee we nieuwe markten kunnen veroveren.

Helaas kan een organisatie al die initiatieven niet tegelijk doorvoeren; het budget is ontoereikend, de capaciteit is maar beperkt of de specifieke kennis ontbreekt gewoon. Bovendien kan een organisatie simpelweg al die veranderingen niet in één keer verwerken. Je zult uiteindelijk met portfoliomanagement keuzes moeten maken.

Op basis van de volwassenheid van jouw projectorganisatie realiseren wij een project- en portfoliomanagement oplossing binnen het Microsoft platform. Hierbij maken we onder andere gebruik van Power BI, Project (Online), DevOps, Dynamics en Microsoft 365 applicaties zoals; SharePoint, Teams en Planner. We zorgen er voor dat elke afdeling of project de tools krijgt die men prettig vindt. Daarnaast richten we meestal een proces in omtrent voortgangsrapportage en portfoliomanagement, zodat er daadwerkelijk gestuurd en geprioriteerd kan worden.

Drie stappen naar succes!

Advies

We bekijken samen de huidige situatie en welke verbeteringen noodzakelijk zijn om het doel te realiseren. Dit alles passend binnen de bestaande Microsoft 365 omgeving

Oplossing

Op basis van een aantal stappen realiseren we de gewenste oplossing, die we in een aantal pilots evalueren en optimaliseren. Hiermee weten we direct wat wel en niet werkt

Adoptie

Door de pilots hebben we een passende oplossing gerealiseerd, die we nu kunnen uitrollen. Denk daarbij aan on-the-job ondersteuning, training of een tijdelijke PMO

Richting geven: Analyse, requirements inclusief prioritering

In deze fase bekijken we samen hoe de huidige situatie er uitziet en welke verbeteringen c.q. veranderingen noodzakelijk zijn om het gewenste doel te realiseren. Het resultaat is een plan van aanpak waarin de gewenste eindsituatie is omschreven inclusief een realistisch stappenplan.

Realisatie: Processen, tools en gedrag

Bovenstaand plan bevat een prioritering en planning waar langs de onderdelen worden gerealiseerd. Door met korte iteraties en in nauwe samenwerking met de klant te werken kunnen wij tijdens deze fase snel schakelen. Bij de realisatie van elke stap in het plan kijken we vanzelfsprekend verder dan alleen de tools: welke gedrag is er nodig om de gewenste processen te ondersteunen. De focus kan in de ene iteratie liggen op gedrag, terwijl tijdens de volgende de aandacht meer op de configuratie van de tool ligt.

Borgen succes: Adoptie en verbetercyclus

Als het systeem of een deel hiervan is opgeleverd wil men graag dat het wordt omarmd. Een nieuwe werkwijze heeft veelal enige weerstand tot gevolg, dus is het belangrijk om frustraties zo snel mogelijk weg te nemen en mensen voldoende te ondersteunen. Dit doen wij bijvoorbeeld door het organiseren van inloopsessies en het verzorgen van coaching on-the-job. Dit alles om ervoor te zorgen dat de organisatie, en dus alle collega’s, snel over die eerste drempel heen zijn en de toegevoegde waarde gaan ervaren.


Meer informatie?

Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden en wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen

Neem contact met mij op