Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken over onderwerpen die voor u relevant kunnen zijn.

Ondanks het feit dat al het mogelijke is gedaan om actuele en juiste informatie te verstrekken, kunnen fouten niet worden uitgesloten. JSR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor onjuistheden of omissies in de inhoud van deze website.