Op 14 november jl. organiseerden wij een seminar in samenwerking met Microsoft. Het seminar stond in het teken van innovatie. Innovatie en ontwikkeling op het gebied van Microsoft Project, maar ook hoe klanten, zoals Kwintes en Klimaatgarant hiermee omgaan.

JSR & Microsoft

Steeds meer organisaties maken de stap naar Office 365 en dus de cloud, maar dat betreft veelal alleen de technische omzetting. JSR helpt organisaties om de echte winst te behalen. Volgens Ruud zit deze winst vooral in het ondersteunen van een betere samenwerking tussen collega’s, afdelingen en externe partijen. Met moderne apps, zoals Teams, Planner, Power Automate en PowerApps ondersteun en automatiseer je bedrijfsprocessen. De laatste toevoeging aan het platform ‘Project for the Web’ helpt om projecten effectiever te managen.

Klimaatgarant

Ronald Jense nam ons vervolgens mee naar het ontstaan van Klimaatgarant. Met de verschillende producten die Itho Daalderop op de markt bracht, zoals de warmtepomp, ventilatiesystemen en bijvoorbeeld zonnepanelen ontstond het concept van de energiezuinige woning. In het begin sloeg dit niet aan, maar door de snelle ontwikkelingen en o.a. het Klimaatakkoord kwam er een versnelling in de vraag. Op dit moment lopen er circa 400 projecten en zitten er nog eens 500 in portefeuille. De noodzaak om dit alles te stroomlijnen is daarmee duidelijk!  

Inmiddels is Project Online uitgerold en zorgt Power BI voor inzicht. Op dit moment wordt met PowerApps en Power Automate de voorkant van het proces geautomatiseerd. Er is een koppeling met Dynamics 365 (Sales)gerealiseerd. Ronduit spectaculair is de app voor de uitvoerders om gebruik makend van een tablet op de bouwlocatie de ‘gates’ binnen het project te controleren en vrij te geven. Hierdoor kan het project verder, zonder dat hij/zij moet mailen, bellen. Foto’s worden direct in de projectadministratie toegevoegd. Snel bijsturen in het proces is nu direct mogelijk!

Klimaatgarant Power BI
Power BI zorgt voor inzicht

Edison 365

Ivan Lloyd van Edison365 nam ons vervolgens mee in het proces van het vertalen van de strategie naar de realisatie van projecten. Edison365 ios volledig gebouw op Office 365 en ondersteunt de hele “workflow’ op het gebied van ideation, business cases en projecten. Een mooie oplossing voor organisaties die dit proces op basis van best practices snel en efficiënt willen ondersteunen. 

Kwintes

De laatste spreker was Sonja Brouwer die haar ervaringen deelde over de ontwikkelingen, die Kwintes doormaakt op het gebied van projecten en innovatie. Een paar jaar geleden werd daar een duidelijk ambitie neergelegd: 

  • Meer inzicht in de relatie tussen projecten en de strategie. 
  • Voldoen aan de NEN7510 voor informatiebeveiliging in de zorg. 
  • Opzetten van een Innovatielab met als doel een goede en betaalbare zorg aan cliënten en het verlagen van de administratieve last. 

Een pittige ambitie, maar inmiddels is er al wel het nodige bereikt; een uniform projectproces, monitoring van projecten, het innovatielab is opgericht en de eerste innovaties zijn gelanceerd. 

De volgende stap is ervoor te zorgen dat alle medewerkers een bijdrage kunnen leveren aan dit innovatieproces. Hiervoor zullen wij edison365ideas gaan inrichten. Op deze wijze kunnen we alle medewerkers betrekken bij het komen tot slimme innovaties, die kunnen zorgen voor tevreden cliënten en medewerkers. 

Een paar voorbeelden van gerealiseerde innovaties die Sonja toonde: 

Presentaties

JSR

edison365

Klimaatgarant

Kwintes