Stijgende zorgkosten, grote personeelstekorten en steeds toenemende zorgwensen. De noodzaak tot vernieuwing en innovatie in de zorg is volkomen helder en daarbij is (ICT) technologie niet meer weg te denken. 

Maar de zorg vernieuwen en innoveren is niet altijd even makkelijk. Weerstand van betrokkenen, veiligheidsissues, gebrek aan juridische kennis of financiële middelen, maken zorginnovatie erg complex. Hoeveel makkelijker wordt het als je met en van elkaar leert? 

Vereniging Valente organiseert daarom samen met Kwintes, RIBW Brabant, RIBW Nijmegen & Rivierenland en Iriszorg een fysiek seminar over e-health. 

“Wat kan jouw zorgorganisatie met e-health”  

Ben jij geïnteresseerd in e-health en benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie en cliënten?

Meld je dan aan voor het seminar op 19 mei a.s..

19 mei 2022
13:00-16:00
Naarden 

Het seminar is bedoeld voor begeleiders, behandelaars, teammanagers, bestuurders in vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. 

JSR ook aanwezig met edison365 platform 

Wij zijn trots op het feit dat wij Kwintes hebben geholpen bij de implementatie van hun ‘digitale Ideeënbus’ edison365 en dat wij gevraagd zijn om, naast andere e-health aanbieders, aanwezig te zijn op dit leuke en interessante seminar. 

Wij laten graag zien hoe je goede ideeën vastlegt, omzet naar zinvolle innovaties en hoe je die dan weer succesvol binnen je organisatie uitrolt.

Hierbij maken we gebruik van het veilige en betrouwbare Microsoft365 platform en de edison365 suite voor ideation, innovatie en project- en portfoliomanagement.