Aannemersbedrijf Fried van de Laar is uitgegroeid tot een volwaardige onderneming die actief is in bijzondere niche-markten in Nederland én daarbuiten. Vanuit pragmatisme zijn sterke posities verworven in de retail industrie als het gaat om bouwen, verbouwen, renoveren en/of herinrichten van (merk)formules en winkels. Naast retail ondergaan ook bedrijfspanden net zo makkelijk een volledige metamorfose of worden zelfs nieuw gebouwd.

De nieuwe werkplek brengt het samen en bouwt vooruit

Als we projectleider Gert-Jan Waterlander van JSR vragen naar Fried van de Laar vat hij dit mooie familiebedrijf treffend samen als ‘Harde werkers met een bevlogen directie’. Directeur Ben van de Laar ziet veel kansen rond IT. Niks leukers dan met zo’n ambitieuze directeur aan de slag te gaan met slimmer digitaal werken, dan doe je het pas echt samen. Er zijn veel ideeën en we worden continu uitgedaagd. Basis ingrediënten voor succes!

De uitdaging

Fried van de Laar is flink gegroeid en groeit ook flink door. Allerlei werkwijzen en IT-oplossingen zijn de afgelopen jaren geïntroduceerd. Ze kwamen op een punt in de groei waar er even aan de handrem getrokken moest worden om te bedenken: welke bestaande of nieuwe IT-oplossingen gaan ons helpen slimmer te werken, zodat we de groei aankunnen, en waar moeten we mee stoppen?

Aan de ene kant een directeur die geïnteresseerd is in alles dat IT te bieden heeft om vooruit te bouwen, aan de andere kant veel medewerkers die vooral echt letterlijk aan het bouwen zijn. Dat is een groot verschil, twee uitersten. Hoe brengen we die bij elkaar?

Ik besloot dat ik een partij nodig had die onafhankelijk naar mijn huidige organisatie kon kijken. Een partij die een QuickScan kan uitvoeren en met een oprecht en eerlijk advies naar mij toe kan komen over hoe ik ons bedrijf kan transformeren op het gebied van IT. Die heb ik gevonden in de samenwerking met JSR. Er was één ding dat ik op dat moment al voor mezelf had besloten. Ik heb vertrouwen in de toekomstvisie van Microsoft 365 en ik ga mijn bedrijf bouwen richting dat platform

Ben van de Laar – Directeur Fried van de Laar

De aanpak

Kennismaking

Visie

Ontwerp

Plan

Uitrol

Afronding


We beginnen met een Visie Ontwerp Plan traject. Eerst de Kennismaking: wat doet het bedrijf, wie zijn de medewerkers, waar lopen ze tegenaan, hoe werken ze samen en communiceren ze? Zo’n kennismaking doen we altijd op locatie, om ook de sfeer van het bedrijf mee te krijgen. Binnenkomen op het kantoor van Fried van de Laar voelt als thuiskomen. De medewerkers zijn vrolijk en vriendelijk en de kantoorhond staat enthousiast te kwispelen.

We krijgen een goed beeld van het bedrijf, wat ons ook helpt om als het ware bijna onderdeel te worden van het team (met de vraag of we niet een vestiging in het mooie Brabant konden starten als gevolg 😉 ). 

Uit de kennismaking blijkt al gauw dat het bij Fried van de Laar draait om projecten. We zijn ons daarom niet alleen gaan richten op slimmer samenwerken binnen afdelingen, maar juist op slimmer samenwerken binnen de projecten.

De visie

Die constatering nemen we mee in het bepalen van de Visie. Door interviews te houden, komt al snel de rode draad naar voren. Via korte oefeningen die discussies opwekken, halen we vervolgens in een workshop zoveel informatie op, dat we ons eraan durven te wagen om een visie te formuleren. Uiteindelijk zijn er bij Fried van de Laar niet één maar twee visies opgesteld.

GERUST HARD WERKEN

Rond projecten

Aan de projecten voor onze klanten wordt hard gewerkt met een glimlach

De opdrachtgevers zijn blij met het mooie resultaat
In de weg daarnaartoe worden ze ontzorgd

De projectteams zijn trots op wat ze bereiken in de weg daarnaartoe zijn ze flexibel en worde ze goed ondersteund

IT GROEIT MEE

Rond IT

Bestaande werkwijzen worden ondersteund op steeds simpelere en veilige manieren

Nieuwe wensen en mogelijkheden worden ontdekt, onderzocht en opgevolg

Binnen de branche wordt onze IT als modern ervaren

Het ontwerp

Op basis van de opgestelde visie, gaan we aan de slag met het Ontwerp. Uit alle apps die Microsoft 365 te bieden heeft, kiezen we er een paar die interessant lijken en die leggen we voor. Ook geven we advies over mogelijke onderdelen van een adoptietraject. Bij Fried van de Laar blijkt de interesse en veranderbereidheid bijzonder groot: alle apps die we tonen spreken aan!

Rond adoptie wordt snel duidelijk dat vooral persoonlijke begeleiding heel erg op prijs wordt gesteld. Niet eenmalig, maar voor langere tijd.

Het ontwerp dat we maken is samen te vatten in drie zinnen:

De nieuwe werkplek
we adviseren niet alleen volledig over te stappen naar de cloud, maar ook om massaal over te stappen op laptops

Brengt het samen
er blijkt al heel veel handige informatie te zijn, maar het komt niet op één plek samen, we centraliseren wat er is en gooien niet zomaar systemen overboord

En bouwt vooruit
we zetten oplossingen neer die de organisatie in staat stelt informatie wél samen te brengen en daarmee te groeien

Centraal staat daarbij een Startpagina met SharePoint, waar ook hier de aandacht vooral uitgaat naar de projecten: een up-to-date projectenhandboek, projectbestanden en projectenrapport. Voor de samenwerking gaan we in het ontwerp uiteraard uit van Microsoft Teams.

Het plan

En dan volgt het Plan, want al deze mooie ideeën.. hoe ga je die vormgeven? Het blijkt ineens een flinke klus, maar wie A zegt moet ook B zeggen. Waar we ontzettend blij mee zijn is dat Fried van de Laar er zelf naar vraagt om de oplossingen, zoals ze bedacht waren, niet alleen te implementeren, maar er ook bij te zijn en bij te sturen in de eerste periode dat ze gebruikt worden. Iets wat we vaak adviseren, maar toch wel te vaak als eerst geschrapt wordt binnen een opdracht. Dit stuk blijkt ontzettend waardevol te zijn!

Van plan naar mooi resultaat

We brengen de juiste mensen en partijen bij elkaar om op basis van het Visie, Ontwerp en Plan  de Uitrol  op te starten. Het begint vrij technisch: de Microsoft 365 beheercentra worden bijgewerkt, laptops worden aangeschaft en ingericht.

In de tussentijd is  goed blijven communiceren met de medewerkers cruciaal, iets waar we bij JSR graag tijd en aandacht aan besteden. We hechten er veel waarde aan dat alle medewerkers zich betrokken voelen, goed geïnformeerd zijn en enthousiast blijven over het vervolg.

Na ontvangst van de laptops wordt de Startpagina geïmplementeerd, de uitrol van Microsoft Teams gestart en wordt er in samenwerking met de projectleiders een up-to-date projectenhandboek met bijpassende rapportage gemaakt. Het gaat ten slotte om de projecten (resultaten)!
Om de nieuwe werkwijze rondom projecten zo goed mogelijk te laten landen, nemen we nog enige tijd deel aan de projectoverleggen en verzorgen we regelmatig een IT update in het managementoverleg.

Bij de Afronding  blijkt behoefte aan nog één keer bij iedereen langslopen met een checklist en wat laatste tips. Staat alles goed ingesteld? Is alles duidelijk? Kunnen we nog een tip meegeven? Aan aandacht voor adoptie geen gebrek bij Fried van de Laar, top!

Mijn Raad van Advies was, voordat we startten met JSR, heel sceptisch over mijn ambities voor automatiseringstrajecten. Ze gaven mij terug dat de meeste projecten falen of dat budgetten altijd overschreden worden, en dat dit veel weerstand oproept bij de gebruikers. Maar ik kon het tegendeel aan hen bewijzen en de resultaten voor me laten spreken. Sinds de samenwerking met JSR is mijn bedrijf getransformeerd, waarbij iedereen fan is van de stappen die we maken op het gebied van digitalisering. Op zijn Brabants: “We lopen met z’n allen de polonaise op het kantoor als JSR weer iets oplevert. 🙂 ” De kracht ligt in de communicatie door JSR, die vanaf het eerste moment iedereen heeft meegenomen op alle lagen van het bedrijf waar we naartoe aan het werken zijn.

Ben van de Laar – Directeur Fried van de Laar

Betrokkenen bij het project

Tijdens zo’n grote verandering is het voor de medewerkers prettig om vaste, bekende gezichten te zien en te weten bij wie ze terecht kunnen. Er is daarom ook een vast kernteam voor dit project. Maar wat dit project extra speciaal maakt is dat Ben ons alle ruimte geeft om echt iets goeds neer te zetten met de juiste mensen. Zo zijn regelmatig extra collega’s aangehaakt voor bepaalde werkzaamheden waar zij gespecialiseerd in zijn, zoals vormgeving en één-op-één begeleiding. Hierdoor leeft het project ook echt binnen JSR. Het geeft zoveel energie dat er intern enthousiast over wordt gepraat.

Het vervolg

Op dit moment zijn we met elkaar druk bezig om belangrijke bedrijfsprocessen van Fried van de Laar in kaart te brengen en zijn weer allerlei nieuwe ideeën ontstaan. Ook Fried van de Laar zelf kijkt naar volgende stappen en onderzoekt hoe bijvoorbeeld AI kan helpen bij nog slimmer werken. Hun enthousiasme is zó aanstekelijk.

We willen Fried van de Laar bedanken voor het vertrouwen in JSR en zien uit naar een langdurige succesvolle samenwerking met deze fantastische club mensen!