Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Denk aan mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, slachtoffers van huiselijk geweld of iemand die op meerdere gebieden ondersteuning nodig heeft. Kwintes biedt hulp bij wonen, werken en leren om een zo zelfstandig mogelijk leven te ontwikkelen. Kwintes biedt haar diensten aan in meer dan 50 gemeenten.

Innovatie in de zorg, een absolute must

In de afgelopen jaren is de zorg aan mensen met een psychische kwetsbaarheid sterk veranderd. Zo maakt men steeds meer gebruik van digitale hulpmiddelen. Kwintes heeft het afgelopen jaar dan ook een ‘Innovatielab’ opgestart. In dit digitale laboratorium zijn al diverse innovaties getest. Dit klinkt allemaal leuk, maar hoe stel je nu vast of de cliënt echt wat heeft aan deze innovaties? Dat moet dus echt in de praktijk getest en ervaren worden! Innoveren in de zorg is een absolute must. Innovatie is het meest kansrijk als dit bottom-up gebeurt: vanuit de medewerkers en cliënten. Het heeft niet zoveel zin om als bestuur bijvoorbeeld innovatieve ideeën te hebben, die in de praktijk de cliënt of de medewerker niet helpen of – erger nog – hinderen in hun beleving van zorg of in hun werk.

Kwintes en JSR

JSR was al langer betrokken bij Kwintes voor de ondersteuning van project- en portfolio-management bij de afdeling van Sonja Brouwer. Samen met Sonja, Programmamanager I&A/ICT, hebben we, gebruikmakend van Microsoft Project en Power BI, voor een standaardisatie en professionalisering van het project- en portfoliomanagement gezorgd. In dezelfde periode kreeg Sonja de opdracht om innovatie binnen Kwintes op de kaart te zetten en vorm te geven, jawel ‘het Innovatielab’. Binnen portfoliomanagement worden afwegingen gemaakt welke projecten opgepakt worden. Dit is afhankelijk van de wensen van de organisatie en de beleidsvoering. Echter om meer te kunnen aansluiten naar de toekomst en de kwaliteit van zorg te kunnen blijven continueren en verbeteren is er gekozen voor een Innovatielab. Een innovatielab waarbij de medewerkers en cliënten zelf ideeën kunnen inbrengen. Daarmee was de digitale ideeënbus edison365 geboren.

Digitale Ideeënbus

Omdat Microsoft 365 de standaard is binnen Kwintes en zowel Project als Power BI ook binnen dit platform vallen, lag het voor de hand om een ideemanagement tool te selecteren, dat ook op dit platform is gebouwd. De oplossing werd gevonden in edison365ideas, een eenvoudig te gebruiken en visueel aantrekkelijke standaardoplossing, geheel gebaseerd op Microsoft 365.

Door de medewerkers zelf ideeën te laten aandragen, hebben we gelijk meer beeld van welke vragen er liggen binnen de zorg alsmede de betrokkenheid vanuit de zorg.

Sonja Brouwer – Programmamanager I&A/ICT

Juist omdat we edison365ideas qua vormgeving de huisstijl van Kwintes mee konden geven en omdat het op alle soorten apparaten werkt hebben we een omgeving gecreëerd, die de medewerkers snel oppakken en prettig in gebruik ervaren. Juist deze laagdrempeligheid heeft ervoor gezorgd dat de medewerkers betrokken werden bij de strategie van de organisatie en hiervoor hun ideeën konden inbrengen. Het leuke van edison365ideas is dat ideeën niet alleen ingediend kunnen worden, maar dat deze ook door de collega’s beoordeeld kunnen worden.

Doordat iedereen een score kan geven aan de ingediende ideeën, kun je direct zien welke ideeën een breed draagvlak hebben en dus het meest kansrijk zijn.De ideeën met de hoogste score worden vervolgens verder uitgewerkt en getest in het door Kwintes ontwikkelde Innovatielab. Hierdoor is de organisatie in staat om ideeën te toetsen op haalbaarheid, waarde en betaalbaarheid in het kader van de doelstelling om voordeel te bieden aan medewerkers en cliënten!

Praktijkvoorbeelden

Twee succesvolle innovaties die nu binnen Kwintes worden uitgerold zijn robot Tessa en de medicatiedispenser. Bekijk hieronder de filmpjes.

Innovatie in coronatijd

‘Tijdens de Coronacrisis heeft het Innovatielab stilgelegen. We hadden andere prioriteiten.’, vertelt Sonja. ‘Maar nu de crisis enigszins onder controle is, wordt het tijd om weer met innovaties aan de slag te gaan. Juist deze crisis leerde ons dat innovaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan nog betere zorg. En juist ook het aanpassen daarvan aan onze 1,5 meter maatschappij. Bijvoorbeeld door de tinybot Tessa.’ Robot Tessa maakt cliënten zelfredzamer en actiever. Ze kan tevens je stemming positief beïnvloeden door het geven van tips of het afspelen van muziek. Het grote voordeel in deze tijd is, dat je cliënten op afstand kunt begeleiden. Dit scheelt fysiek contact met alle risico’s van dien. Daarnaast zien cliënten Tessa als maatje en heeft ze zo een positieve invloed op mogelijke eenzaamheid. Vanuit de overheid heeft Kwintes speciale covid19 subsidie ontvangen voor het aanschaffen van 25 Tessa’s voor ambulante cliënten.

Op de dag dat het Innovatielab werd geïntroduceerd, is er direct fanatiek gebruik van gemaakt. In zes weken tijd zijn er bijna 20 bruikbare ideeën aangeleverd. Een prachtige score, gezien er uiteindelijk maar vier gekozen worden om mee verder te gaan.

Sonja Brouwer – Programmamanager I&A/ICT

Toekomst

De komende tijd gaat Kwintes met edison365ideas verder innoveren, door nog beter te luisteren naar de ruim 2.000 medewerkers en op basis van hun inbreng en feedback de juiste ideeën verder door te ontwikkelen. Zodat ze, als ze straks 25 jaar bestaan, in de basis nog steeds dezelfde zorg geven, maar het werk makkelijker en de zorg beter hebben gemaakt. Een duidelijke en mooie ambitie!