De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en bevordert de impact ervan op onze maatschappij.

Haar belangrijkste taak is het financieren van wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse publieke onderzoeksinstellingen, in het bijzonder de universiteiten.

Het merk NWO

Het zijn uitdagende tijden waarin steeds vaker een beroep wordt gedaan op de wetenschap om bij te dragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd wordt de wetenschap zelf ook complexer en staat de betrouwbaarheid ervan in sommige delen van de samenleving ter discussie. Deze ontwikkelingen vragen om een betrouwbare organisatie voor de Nederlandse wetenschap die regie voert, verbinding maakt, richting geeft en kwaliteit bewaakt. Vanuit één NWO.

Om deze krachtige boodschap nog beter naar voren te brengen is hiervoor een nieuw logo en bijbehorende huisstijl ontworpen. JSR heeft vervolgens deze huisstijl doorgevoerd in een groot aantal Word en Outlook sjablonen, waarbij de sjablonen tevens werden voorzien van alle gewenste huisstijlelementen. JSR heeft deze verschillende documenten en e-mails op slimme en effectieve wijze omgezet naar de nieuwe huisstijl. Door het goed meedenken van JSR is deze transitie feilloos verlopen en hebben we een aanzienlijke tijdsbesparing aan onze kant gerealiseerd