Met een slim portfolioproces en de introductie van Microsoft 365 heeft de Parnassia Groep nu meer grip op het totale ICT-projectportfolio. Bijzonder behulpzaam en soms ook wat confronterend: er is nu een overzicht met de bijdrage van ieder (potentieel) project aan de strategische doelstellingen. Dit leidt tot mooie en zeer nuttige gesprekken!

Parnassia Groep en JSR

Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid. De ICT-afdeling voert projecten uit voor de groep en voor de verschillende zorgmerken zoals; Antes, Brijder en Fivoor. Dit doet de afdeling naast het uitvoeren van de reguliere beheerwerkzaamheden.

JSR is specialist in Microsoft 365. Enkele consultants van JSR richten zich in het bijzonder op project- en portfoliomanagement met Microsoft 365. JSR helpt Parnassia Groep meer grip te krijgen op het ICT-portfolio.

Nadruk op de samenstelling van het portfolio

Bij veel wensen en beperkte beschikbare middelen moet je soms moeilijke keuzes maken; niet iedere wens kan worden gerealiseerd. Het simpelweg in kaart brengen van alle wensen en lopende projecten helpt daarbij op weg, maar nog onvoldoende. Bij Parnassia Groep zijn daarom ook tijdslijnen, kosten en type projecten geïnventariseerd. Zoals bij veel organisaties het geval: er blijkt veel aandacht uit te gaan naar wensen en projecten die de continuïteit waarborgen. Dat is belangrijk, maar is er dan wel voldoende aandacht voor innovatie?

Bijzonder behulpzaam en soms ook wat confronterend is het scoren van wensen en projecten op hun bijdrage aan strategische doelstellingen. Sommige projecten blijken nauwelijks bij te dragen aan het behalen van de strategie! Met al deze informatie bij de hand kan de samenstelling van het portfolio nu goed onderbouwd plaatsvinden.

Oplossingen

Parnassia Groep heeft het portfolioproces slimmer gemaakt én gezorgd voor capaciteit om het uit te voeren; het PMO wordt uitgebreid. PMO staat in dit geval voor Portfolio Management Office. Het is een afdeling binnen een organisatie die zich richt op de ondersteuning en sturing van projecten, programma’s en het portfolio.

JSR heeft Project Online in combinatie met Power BI op maat ingericht. Bij het opstellen van het project en het bijhouden van de voortgang wordt Project Online gebruikt. Voor de rapportages maken we gebruik van Power BI.

Bijzonder behulpzaam en soms ook wat confronterend: er is nu een overzicht met de bijdrage van ieder (potentieel) project aan de strategische doelstellingen.

Richard Moret – Service en Project Portfoliomanager

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met portfoliomanager Richard Moret bij Parnassia Groep of Gert-Jan Waterlander van JSR.

Webinar

Bekijk ook het webinar voor meer informatie. Tijdens dit webinar gingen Gert-Jan Waterlander en Richard Moret samen in gesprek over hoe ze in een korte tijd, serieuze stappen hebben gezet.