Geslaagd seminar 'Running project in an agile world'

13 november 2017 - Nieuws

Agility is alles, maar niet alles is agile!

Terugkijkend op het tweede, wederom zeer goed bezochte seminar van dit jaar, kun je dit als samenvattend motto bestempelen. In het auditorium van Microsoft waren bijna 100 gasten enthousiast deelgenoot van een drietal sessies rondom dit thema. 

Agility, wendbaar zijn en snel kunnen inspelen op veranderingen in de markt, is essentieel voor organisaties. Tijdens zijn presentatie noemde Ruud Peltzer Kodak als meest aansprekende en bekende voorbeeld van een organisatie die zich door zijn succes in slaap had laten wiegen en aan deze hoogmoed ten onder is gegaan. Microsoft zelf geldt als voorbeeld van een onderneming die zich aan dit noodlot heeft ontworsteld, door een aantal jaar geleden een nieuwe strategie te adopteren: ‘Cloud first, mobile first’. Door zwaar en consequent in te zetten op deze strategie heeft Microsoft zich onder leiding van topman Satya Nadella volledig vernieuwd en geldt hiermee als een schoolvoorbeeld van agility.

Agility vereist een organisatie die niet gehinderd wordt door oude, vastgeroeste structuren en processen. LION Group, een internationaal opererend bedrijf uit de Verenigde Staten, met dochterbedrijf Haagen in Nederland, is hier een mooi voorbeeld van. Gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van brandweer trainingsfaciliteiten heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot wereldspeler en marktleider op dit gebied. Frank Riedijk, International Business Analyst bij Haagen, vertelde, met zijn vuurdoop als presentator, hoe het verwerven van steeds grotere opdrachten het bedrijf voor steeds grotere uitdagingen stelt. Hij was net twee uur voor aanvang van het seminar geland op Schiphol, na een week intensief overleg in de VS over een tweetal grote miljoenenprojecten: een in Korea en een in het Midden Oosten.

Begin dit jaar was voor het management van LION duidelijk dat er binnen de organisatie een verdere professionalisering noodzakelijk was om dusdanig grootschalige projecten succesvol en winstgevend uit te kunnen voeren. Een zoektocht naar geschikte partners in de VS leverde niet het gewenste resultaat op, waarna de CIO van LION op het idee kwam om in Nederland verder te zoeken en op JSR uitkwam. JSR kreeg de opdracht en heeft in samenwerking met haar partner HWP Consulting allereerst een PPM maturity scan uitgevoerd. Rekening houdend met de resultaten hiervan is een Project Online omgeving ingericht, zodat opzet en uitvoering van de grote kapitaalsintensieve projecten hiermee ondersteund en gevolgd kan worden. Het project in Korea maakt duidelijk, dat een organisatie, die uitblinkt in agility, haar projecten toch het best op basis van het waterval principe kan uitvoeren.

Ruud Peltzer toonde vervolgens de rijke PPM omgeving die met Project Online geboden wordt. Niet alleen kunnen projecten van allerlei soort worden uitgevoerd, ook het uitwerken van ideeën (ideation) en portfolioanalyse en scenarioplanning worden mogelijk met deze cloudoplossing van Microsoft. Ofwel: de ‘goede projecten doen’ en die projecten ook nog eens goed doen! En waar Project al jaren het meest gebruikte planningspakket is, kon Ruud de aanwezigen ook verrassen met de nieuw geïntroduceerde mogelijkheid om ook agile projecten op te zetten en uit te voeren, zoals kanban en scrum. Naast deze optie biedt Microsoft natuurlijk ook nog Visual Studio Team Services voor agile ontwikkelteams en Teams en Planner voor eenvoudige projecten, die het samenwerken in projecten sterk bevorderd, ook voor minder ervaren projectgroepen.

Dat agile werken andere eisen stelt aan organisaties maakte de bekende publicist, consultant en trainer Henny Portman duidelijk in een presentatie, die duidelijk aansloeg bij het betrokken publiek. Agile werken heeft verstrekkende gevolgen voor de rol van het PMO, de projectmanagers, de portfoliomanagers, kortom de hele organisatie verandert. En wellicht schuilt hierin de grootste kracht van de agile aanpak: het doorbreekt bestaande structuren en processen. Natuurlijk is, zoals eigenlijk altijd, goede tooling van belang, maar uiteindelijk zijn het de mensen die het moeten doen. Er werd tijdens de afsluitende borrel dan ook geanimeerd verder gediscussieerd door de aanwezigen. 

De presentaties kunt u hier downloaden.

  • Frank Riedijk van Haagen over hun PPM avontuur
  • Henny Portman en de rol van de portfoliomanager
  • Hoe Project Online 'Agility' bevordert
  • Vol aandacht luisteren naar de sprekers