Power BI brengt werelden samen

19 september 2017 - Nieuws

Project Online ondersteunt de projectorganisatie bij alle aspecten van projectmatig werken. Zo bevat de tool ook een volwaardige tijdschrijfmodule waarmee project- en niet-project gerelateerd werk verantwoord kan worden. Hiermee kan tijdig het inzicht verkregen worden of projecten binnen de huidige afspraken gerealiseerd kunnen worden.

Uit de praktijk: SAP CATS <-> Project Online
Wanneer organisaties besluiten om Project Online te implementeren kiest men er niet altijd direct voor om deze tijdschrijfmodule in Project Online te gebruiken. Dit komt dan meestal doordat er een bestaand systeem is. Toch bestaat er vaak wel de behoefte om informatie van geschreven uren samen te brengen met de projectinformatie. Zo ook bij een Provincie waar wij recent een start hebben gemaakt met het optimaliseren van de projectorganisatie. Binnen deze organisatie verantwoordt men tijd op projecten via SAP CATS.

Nu is het uiteraard mogelijk om de beide systemen, SAP CATS en Project Online, via een interface aan elkaar te koppelen, maar bij een eerste stap qua PPM volwassenheid is dit meestal een stap te ver. Als alternatief hebben wij voor deze klant de “werelden” bij elkaar gebracht via Power BI.   

Power BI brengt werelden samen
Via verschillende dashboards kunnen project-, programma- en portfoliomanagers inzicht krijgen in de performance van hun projecten. Hierin wordt de actuele projectplanning (Project Online), de initieel goedgekeurde projectplanning (de basislijn) en de daadwerkelijk bestede uren (SAP CATS) bij elkaar gebracht. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om proactief het project, programma en portfolio te besturen.

Power-BI-New.png#asset:753

Behaalde resultaat
Op het hoogste niveau kan informatie opgerold worden tot portfolioniveau en op het laagste niveau kan men zelfs zover gaan als geplande versus bestede uren, per project, per week en per medewerker. De dashboards zijn interactief en bevatten diverse filtermogelijkheden om snel tot het gewenste detailniveau te komen. Bovendien zijn de dashboards te gebruiken op ieder device en elk platform.

2e-Power-BINew.png#asset:754Het resultaat is dat we inmiddels betere schattingen kunnen maken door deze informatie te analyseren en we sneller in kunnen spelen op projecten die buiten de toleranties dreigen te gaan lopen. Er zijn dus minder ‘brandjes’ te blussen…