Samenwerken aan Innovatie

Innovatie is noodzakelijk om als organisatie te kunnen voortbestaan. Met edison365ideas kun je de kennis en ideeën van al je collega’s benutten om het innovatieproces te voeden. En dit door slim gebruik te maken van de moderne werkplek van Office 365.


Innovatie is essentieel om als organisatie te kunnen voortbestaan. Immers, stilstand is achteruitgang. Niet innoveren en alles bij het oude laten kan en zal leiden tot verlies van klanten, daling van motivatie van medewerkers, hogere kosten en dus lagere winst en uiteindelijk tot het einde van de onderneming. Zeker in deze tijd waarin nieuwe ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen en de concurrentie moordend is.

Wat is innovatie?

Innovatie betreft alle activiteiten die gericht zijn op vernieuwing in een organisatie. Innovatie kan betrekking hebben op het vernieuwen dan wel sterk verbeteren van producten of diensten of de processen waarmee producten en diensten worden voortgebracht. Als een innovatie een dusdanige impact heeft, dat deze het bedrijf of de branche ‘op zijn kop’ zet, dan noemen we dit disruptief.

Natuurlijk is het management altijd bezig met de strategische koers van de organisatie en het stellen van duidelijke doelen. Innovatie past hier vanzelfsprekend bij. Maar hoe organiseer je het innovatieproces zodanig dat het ook bijdraagt aan het bereiken van je strategische doelen? Is het voldoende om hiervoor een projectgroep Innovatie op te richten?

Betrek je mensen bij innovatie

Een succesvolle innovatie begint wat mij betreft eerst en vooral bij de mensen in de organisatie. Te vaak wordt een innovatie als te technocratisch ervaren. Een briljant idee alleen is niet genoeg; mensen moeten zich herkennen in het idee en de competentie hebben om goede ideeën in resultaten om te zetten. Betrokkenheid van de mensen is een misschien wel de belangrijkste voorwaarde om innovaties succesvol te doen zijn.

“Het is van essentieel belang dat we al onze medewerkers op alle niveaus in staat stellen om hun ideeën te delen; we hebben ervaren dat samenwerking en diversiteit van gedachten en expertise, antwoorden en oplossingen bieden voor onze uitdagingen. edison365 stelt ons in staat om alle medewerkers te bereiken en ons te helpen slimmer te werken. Het is een goede investering en helpt ons om Kier aan de top te houden."”

Mark Austin Innovation Director bij Kier (https://www.kier.co.uk/)

Innovatie kost tijd.

Tijd, die vaak niet met het dagelijkse werk gecombineerd kan worden. De waan en werkdruk van de dag krijgt nu eenmaal prioriteit boven de wat langere termijn. Toch levert de dagelijkse praktijk de ervaring en het inzicht hoe het beter kan. Een succesvolle innovatie kan zomaar beginnen op de werkvloer.

Crowdsourcing: brandstof voor innovatie

Innovatie is pas doeltreffend als strategische doelstellingen vertaald worden naar de praktijk op de werkvloer. Betrokkenheid van de werkvloer is hierbij essentieel: niet alleen voor het resultaat, maar ook om een inhoudelijke bijdrage aan de innovatie te leveren. Laat collega's op de werkvloer meedenken hoe processen en producten verbeterd kunnen worden. Betrek ze in de ideevorming en vraag hun mening over mogelijke oplossingen en voorstellen van collega's. Zorg dat iedereen op een eenvoudige wijze kan participeren en benut op deze wijze interne crowdsourcing als brandstof voor innovatie.

edison365ideas: crowdsourcing van ideeën

edison365ideas biedt de mogelijkheid om crowdsourcing van ideeën optimaal te faciliteren. Alle medewerkers kunnen op een eenvoudige wijze hun ideeën inbrengen op de uitdagingen, waarmee de organisatie geconfronteerd wordt (top-down). Maar ze hebben uiteraard ook de mogelijkheid om los hiervan ook spontaan ideeën in te brengen, die naar hun mening ook de moeite waard zijn (bottom-up).

Niet alleen biedt edison365ideas de mogelijkheid om ideeën vast te leggen, er is ook de mogelijkheid voor iedereen om ingebrachte ideeën te waarderen: met een of meerdere sterren geef je aan of je een idee waardevol vindt of niet. En er is de mogelijkheid om een meer afgewogen beoordeling van ideeën te doen: op impact, kosten, risico's en aspecten, die je verder van belang vindt.


Crowdsourcing-ideas.PNG#asset:1523


Microsoft Office 365 wordt beter met edison365ideas

Office 365 is het platform, dat samenwerken mogelijk maakt. De cloudoplossing van Microsoft biedt de mogelijkheid om op een toegankelijke, veilige wijze informatie te delen, niet alleen met collega’s binnen het bedrijf, maar ook met externe partijen waarmee samengewerkt wordt. Processen en projecten worden prima ondersteund met Office 365, dat ook meer en meer als intranetomgeving ingezet wordt. En dit op elke locatie en op elk apparaat, als je maar toegang hebt tot deze cloudomgeving. En met de introductie van edison365ideas kan Office 365 nu ook ingezet worden om samen te werken aan innovatie: edison365ideas benut alle mogelijkheden van het platform: Delve, Yammer, Teams, SharePoint en PowerBI.


edison365 is gebouwd op Office365