We leven in een wereld die dankzij technologie steeds sneller verandert, die daarmee ook steeds opener wordt en waarbij de concurrentie alsmaar toeneemt! Wil je succesvol blijven dan zul je strategische keuzes moeten maken! Uiteraard doe je dit het liefst op basis van actuele en betrouwbare informatie.

Portfoliomanagement: de juiste initiatieven selecteren

Om als organisatie succesvol te blijven moet je dus continu vernieuwen en innoveren. Doen wat je al jaren deed is nog maar heel beperkt houdbaar! Een organisatie moet continu bezig zijn met haar strategische ambitie. In welke markten wil ik actief zijn, hoe ziet ons product- of dienstenportfolio eruit en hoe kunnen we bestaande diensten verbeteren en vernieuwen. En het liefst willen we ook nog echte innovaties teweeg brengen, waarmee we nieuwe markten kunnen veroveren.

Helaas kan een organisatie al die initiatieven niet tegelijk doorvoeren; het budget is ontoereikend, de capaciteit is maar beperkt of ons ontbreekt gewoon de specifieke kennis. Bovendien kan een organisatie simpelweg al die veranderingen niet in één keer verwerken.

De eerste uitdaging is dus voldoende helder te krijgen wat de strategisch ambitie is en hoe je die kunt opdelen naar een aantal strategische pilaren, inclusief een vorm van weging en prioritering. Je zult uiteindelijk met portfoliomanagement keuzes moeten maken.

Op basis van de volwassenheid van jouw projectorganisatie realiseren wij een project- en portfoliomanagement oplossing binnen het Microsoft platform. Hierbij maken we onder andere gebruik van Power BI, Project Online, Devops, Dynamics en Microsoft 365 applicaties zoals; Sharepoint, Teams en Planner.

De slogan van Microsoft is niet voor niets:

Teams work the way they want. Executives get the results they need.

We zorgen er voor dat elk team/project de tools krijgt die men prettig vindt om het project mee uit te voeren en daaromheen richten we een proces in omtrent voortgangsrapportage en portfoliomanagement, zodat er daadwerkelijk gestuurd en geprioriteerd kan worden.

Ervaring rond project- en portfoliomanagement

Door onze jarenlange ervaring weten wij als geen ander dat de implementatie van nieuwe processen en systemen een aanzienlijke impact heeft op de organisatie. Door de vele succesvolle trajecten in de afgelopen jaren hebben wij een best practice werkwijze ontwikkeld, die daadwerkelijk zorgt voor een succesvolle adoptie.

Drie stappen naar succes

  1. Advies
  2. Oplossing
  3. Adoptie

Richting geven: Analyse, requirements inclusief prioritering

In deze fase bekijken we samen hoe de huidige situatie er uitziet en welke verbeteringen c.q. veranderingen noodzakelijk zijn om het gewenste doel te realiseren. Het resultaat is een plan van aanpak waarin de gewenste eindsituatie is omschreven inclusief een realistisch stappenplan.

Realisatie:  Processen, tools en gedrag

Bovenstaand plan bevat een prioritering en planning waar langs de onderdelen worden gerealiseerd. Door met korte iteraties en in nauwe samenwerking met de klant te werken kunnen wij tijdens deze fase snel schakelen. Bij de realisatie van elke stap in het plan kijken we vanzelfsprekend verder dan alleen de tools: welke gedrag is er nodig om de gewenste processen te ondersteunen.

De focus kan in de ene iteratie liggen op gedrag, terwijl tijdens de volgende de aandacht meer op  de configuratie van de tool ligt.

Borgen succes: Adoptie en verbetercyclus

Als het systeem of een deel hiervan is opgeleverd wil men graag dat het wordt omarmd. Een nieuwe werkwijze heeft veelal enige weerstand tot gevolg, dus is het belangrijk om frustraties zo snel mogelijk weg te nemen en mensen voldoende te ondersteunen.

Dit doen wij bijvoorbeeld door het organiseren van inloopsessies en het verzorgen van coaching on-the-job. Dit alles om ervoor te zorgen dat de organisatie, en dus alle collega’s, snel over die eerste drempel heen zijn en de toegevoegde waarde gaan ervaren.

Meer weten?

Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden en wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen binnen portfoliomanagment

Neem contact met mij op