Al jaren gebruiken we speciale software om projecten te besturen. Of het nu traditionele, waterval of agile projecten betreft, feit is dat de software al snel als moeilijk, bewerkelijk en lastig ervaren wordt, waardoor het gebruik in de praktijk zelden het beloofde voordeel en inzicht oplevert. 

Organisaties zijn volop in beweging, projectmanagers moeten intensiever en nu ook digitaler, samenwerken met de collega’s in de organisatie en het management eist meer en directer inzicht in de voortgang en kwaliteit van de projectenportfolio. 

Steeds meer veranderingen worden projectmatig opgepakt. Ging het tot voor kort bij projecten vaak om ICT, bouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen, nu gaat het meer en meer over marketing, productontwikkeling, HR en financiën. Kortom, projectmatig werken raakt de hele organisatie. 

Deze ontwikkeling levert een situatie op waarin steeds meer collega’s gevraagd wordt om een project te leiden, terwijl zij hier niet echt in getraind zijn, laat staan dat ze met de gebruikelijke planningstools en methoden kunnen om gaan. 

De uitdaging is nu om deze ‘incidentele projectmanagers’ te faciliteren met de juiste software, die het mogelijk maakt om met hun teamleden samen te werken en de rapportage aan het management soepel en ter zake in te regelen. 

En hoe lang spreken we nu al niet over benefit management? Leveren projecten daadwerkelijk de toegevoegde waarde, die bij de start van het project beloofd zijn? Laten we nu eens beginnen met het vastleggen van deze beloftes en er daadwerkelijk verantwoording voor nemen. Verandert er namelijk iets aan de verwachte benefits, dan is dit relevante management informatie, die de kwaliteit van de voortgangsrapportage en de op basis hiervan te nemen beslissingen enorm verbetert! 

Teams work the way they want, executives get the results they need! 

Microsoft 365 (voorheen Office 365) levert een omgeving, die binnen steeds meer organisatie breed beschikbaar is en een optimaal beveiligd platform biedt om samen te werken en informatie te delen. Hoe mooi zou het zijn om juist deze omgeving in te zetten bij de uitvoering van al onze projecten? 

Microsoft 365 biedt al redelijk laagdrempelige hulpmiddelen als Teams, Planner, Project for the Web, Project Online en Power BI om de samenwerking binnen projecten te faciliteren.  

En nu is er edison365projects 

Volledig gebouwd op en geïntegreerd met Microsoft 365 helpt edison365projects zowel de ‘incidentele’ als de professionele projectmanager en levert het met Power BI inzicht in de totale projectportfolio, zodat snel kan worden bijgestuurd.