Innovatie is essentieel om als organisatie te kunnen voortbestaan. Niet innoveren en alles bij het oude laten kan en zal leiden tot verlies van klanten, daling van motivatie van medewerkers, hogere kosten en dus lagere winst. Zeker in deze tijd van digitale transformatie waar ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen en de concurrentie enorm is.

Wat is innovatie?

Innovatie betreft alle activiteiten die gericht zijn op vernieuwing in een organisatie. Innovatie kan betrekking hebben op het vernieuwen dan wel sterk verbeteren van producten of diensten of de processen waarmee deze producten en diensten worden voortgebracht. Als een innovatie een dusdanige impact heeft, dat deze het bedrijf of de branche ‘op zijn kop’ zet, dan noemen we dit disruptief. Tegenwoordig wordt vaak het ‘3 horizons model’. gehanteerd voor een verdeling van mogelijk innovaties. Dit omdat je als organisatie op alle niveaus actief zou moeten zijn.

Natuurlijk is het management altijd bezig met de strategische koers van de organisatie en het stellen van duidelijke doelen. Innovatie past hier vanzelfsprekend bij. Maar hoe organiseer je het innovatieproces zodanig dat het ook bijdraagt aan het bereiken van je strategische doelen?

Betrek je mensen bij innovatie

Een succesvolle innovatie begint wat ons betreft eerst en vooral bij de mensen in de organisatie. Te vaak wordt een innovatie als te technocratisch ervaren. Een briljant idee alleen is niet genoeg; mensen moeten zich herkennen in het idee en de competentie hebben om goede ideeën in resultaten om te zetten. Betrokkenheid van de mensen is een misschien wel de belangrijkste voorwaarde om innovaties succesvol te doen zijn. 

Voor innovatie zijn een aantal elementen belangrijk:

  • Een open en transparante cultuur.
  • Een heldere strategie, zodat men weet waar de “focus & aandacht” ligt.
  • Tijd en geld om “op een afstandje” naar het dagelijkse werk te kijken en wat te kunnen/mogen experimenteren.
  • Een beeld van de laatste ontwikkelingen binnen de markt en het vakgebied.
  • Een helder ideation proces.

Door dit ideation proces uit te werken en mensen te betrekken en te enthousiasmeren voor ideation krijgen wij organisaties in ‘beweging’.

Best practice aanpak

Inmiddels hebben wij een framework ontwikkeld waarmee we organisaties helpen om het ideation proces succesvol op te pakken. Die begint bij het creëren van betrokkenheid van de medewerkers. Zij moeten het gevoel hebben gehoord te worden en ‘voelen’ dat er ruimte is voor innovatie.

Dit doen we door een aantal workshops te organiseren met de medewerkers om hen in de juiste mindset te krijgen.

Ideation platform

Door vervolgens een ideation platform, zoals edison365ideas, aan te bieden is er een vaste plek om goede ideeën te plaatsen, deze onderling te beoordelen en eventueel te voorzien van waardevolle op- en aanmerkingen.  De beste ideeën worden vervolgens via een ideation proces verder uitgewerkt van eerste concept tot een uiteindelijk ‘prototype’, waarmee men kan aantonen dat het idee waarde heeft. Een Innovatie team zal dan vervolgens deze ideeën beoordelen en toetsen aan de strategie. Zodra mensen ervaren dat hier echt tijd en ruimte voor is en dat ideeën echt worden opgepakt gaat het ideation proces vanzelf leven.

Het is van essentieel belang dat we al onze medewerkers in staat stellen om hun ideeën te delen; we hebben ervaren dat samenwerking en diversiteit van gedachten en expertise, antwoorden leveren voor onze uitdagingen. edison365 stelt ons in staat om alle medewerkers te bereiken en ons te helpen slimmer te werken. Het helpt ons om aan de top te blijven.


Mark Austin – Innovatie Directeur bij Kier

Daarna dien je het proces en de tool te borgen en ervoor te zorgen dat er continu aandacht blijft voor innovatie. Veel klanten richten dan ook een vast  innovatie team in, dat met een eigen budget projecten kan initiëren. Hiermee borg je direct ook je innovatie ambitie binnen het projectportfolio.  

Meer weten?

Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden en wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen in het samenwerken aan innovatie.

Neem contact met mij op