Een vergadering die veel later start omdat een deelnemer niet snapt hoe digitaal vergaderen werkt. Handmatig een inhoudsopgave maken en bijwerken. Documenten samenvoegen in plaats van samenwerken in één document. Het zijn allemaal voorbeelden uit de praktijk die ongelooflijk veel tijd kosten. Even investeren in digitale vaardigheid levert zoveel op! Maar zie daar maar eens tijd voor te maken… 

Het is tijd 

De tijd krijgen en nemen voor het verbeteren van de digitale vaardigheid blijkt lastig. Soms geven managers expliciet tijd voor het verbeteren van de digitale vaardigheid. Maar zelfs dan vinden medewerkers het lastig om het dagelijks werk even te laten voor wat het is. Dit terwijl een kleine investering in digitale vaardigheid zoveel oplevert! 

Ik geef graag een voorbeeld

Het heeft jaren geduurd voordat ik ontdekte hoe krachtig draaitabellen in Microsoft Excel waren. Tot die tijd heb ik op omslachtigere manieren gewerkt om toch tot de informatie te komen die ik nodig had. Als ik in het begin een paar uur training had gevolgd, had me dat dagen aan tijdsbesparing opgeleverd! 

Welke urencode mag ik hiervoor gebruiken?

Welke urencode mag ik hiervoor gebruiken?

In deze periode waarin we massaal thuiswerken is er meer aandacht voor digitale vaardigheid. Het belang is ook groter. Zelfs het zien en praten met een collega kan nu alleen als je een digitale vergadering kunt plannen en houden. Een teamlid met weinig digitale vaardigheid kan het werk nu flink vertragen. Even meekijken en elkaar tips geven rond digitaal werken is moeilijker. 

Onze aanpak

 

Training

Training en ondersteuning zijn standaard onderdeel van onze offertes. Zonder training en ondersteuning is de kans op goed gebruik van door ons geïmplementeerde oplossingen veel kleiner

Relevant

We zorgen dat onze hulp relevant is. Wat is het doel? Welke digitale hulpmiddelen zijn er? Wat is het huidige en gewenste niveau van digitale vaardigheid? Onze handleidingen, trainingen en ondersteuning zijn daarom altijd op maat.

Ondersteuning

We ondersteunen extra in de periode direct na een training. Wat in een trainingssituatie nog makkelijk lijkt, blijkt in de praktijk soms toch niet zo eenvoudig. Dat zou het moment kunnen zijn dat weer wordt teruggegrepen naar oude werkwijzen; dat willen we voorkomen!

Aandacht

We hebben bijzondere aandacht voor functioneel beheerders en de gebruikers die veel invloed hebben op daadwerkelijk gebruik; zoals managers. Het is belangrijk dat zij het goede voorbeeld kunnen geven en, op termijn, de eerstelijnsvragen goed kunnen opvangen.

100% digitaal 

Op dit moment is onze dienstverlening 100% digitaal. Voor het geven van de meeste trainingen en ondersteuning op afstand hebben we inmiddels aangepast materiaal en goede werkwijzen gevonden.  

Vragen?

Samen met collega’s heb ik meerdere organisatie geholpen de stap te maken naar de moderne werkplek. Zou bovenstaande aanpak ook bij jouw organisatie passen? Ik ga er graag met je over in gesprek. 

Gert-Jan Waterlander avatar

We helpen je graag verder