Portfolio Management the easy way! Portfoliomanagement met Project Online

Onlangs hebben Rutger Jan van Schie en Ruud Peltzer in samenwerking met Microsoft een webinar verzorgd over portfoliomanagement. De animo was enorm groot en daarmee de drukte op de demo omgeving ook! Gelukkig kunt u de 'recordings' rustig op uw gemak nog eens bekijken. 

Tijdens het webinar is ingegaan op portfoliomanagement, scenarioplanning, en resourceplanning en daarnaast is er gekeken naar de rapportagemogelijkheden middels PowerBI.

In een klein halfuurtje helemaal bij op het gebied van portfoliomanagement. Veel plezier!