Veel klachten en conflicterende wensen? Zeer uiteenlopende IT-projecten? Of juist te weinig aandacht voor digitaal werken? Dan is het tijd voor een visie op digitaal werken. Hét startpunt voor slimmer, veiliger en leuker werken.  

Breedgedragen 

Het is belangrijk dat die visie breedgedragen wordt. Want onderschrijft iedereen de visie? Dan wordt de moeite om de visie te realiseren (wel) genomen.  

Daarom worden IT en gebruikers betrokken bij het opstellen ervan. De visie wordt er realistischer van én er ontstaat vaak wederzijds begrip. 

Door een specialist als JSR te betrekken wordt het proces goed begeleid en wordt waardevolle expertise van buitenaf betrokken. Dat is wel zo handig omdat je ‘niet weet wat je niet weet’

Bondig 

Een visie moet kort maar volledig genoeg zijn om te dienen als uitgangspunt voor vervolgstappen. Een duidelijke titel en een paar zinnen aan inhoud zorgen voor die balans.  

“Moderne hulpmiddelen eenduidig en optimaal gebruiken” is een voorbeeld van zo’n titel. Bij vervolgstappen kun je daaruit al afleiden dat afscheid genomen wordt van oude hulpmiddelen, het-nieuwste-van-het-nieuwste niet nodig is, dat iedereen binnen de organisatie hetzelfde moet werken en dat iedereen training krijgt. 

“Eenwording met IT” is een titel die juist iets heel anders meegeeft. De focus ligt op het vergroten van verbondenheid tussen medewerkers door middel van IT. In dit voorbeeld wil de organisatie dat bereiken door allemaal dezelfde apps te gaan gebruiken. Of die apps wat ouderwets, modern of juist innovatief zijn… dat maakt dan niet zoveel uit. 

Aanpak 

Het opstellen van een visie doen wij met een workshop volgend op een gedegen kennismaking. Daarin gebruiken we verschillende werkvormen om het gesprek over digitaal werken op gang te krijgen.  

De informatie uit die workshop zetten we om in een bondige visie. Die maken we vervolgens nog net één stapje uitdagender en interessanter op basis van onze ideeën bij de moderne werkplek.  

In een volgende workshop wordt de visie samen met de deelnemers aangepast waar nodig, totdat de visie breedgedragen wordt. Die visie vormt vervolgens een goed uitgangspunt voor een ontwerp en plan rond digitaal werken

Vragen?

Samen met collega’s heb ik meerdere organisatie geholpen de stap te maken naar de moderne werkplek. Zou bovenstaande aanpak ook bij jouw organisatie passen? Ik ga er graag met je over in gesprek. 

Gert-Jan Waterlander avatar

We helpen je graag verder